Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

21.3.07

Cerdded / Walking

22.3.07
Dwi wedi cael e-bost gan Iestyn yn hysbysu cyfarfod i drefnu teithiau 2007 gyda Clwb Cerdded 2YQ
Mae Clwb Cerdded 2YQ wedi cael hoe dros y gaeaf gyda'r bwriad o ail ddechrau yn y gwanwyn.
Byddwn ni'n cwrdd nos Iau 22ain o Fawrth yn y Mochyn Du am 8pm i lunio rhaglen o deithiau 2007. Croeso cynnes i bawb. Os oes gennych syniadau ar gyfer teithiau cerdded neu os yr hoffech arwain taith yna dewch i'r Mochyn Du neu ebostiwch ni.
Yn y cyfamser, mae gan y clwb bellach bresenoldeb ar myspace.

24.3.07
Taith Gerdded Rhydri a Mynydd Caerffili / Rhydri and Caerffili Mountain Walk
24/03/2007
Dydd Sadwrn
10:30am Taith Cerdded Mynydd Rhydri, Castell y Fan a Chefn Onn. Taith cerdded gan Menter Iaith Sir Caerffili a Chymdeithas Edward Llwyd. I archebu lle cysylltwch รข Menter Iaith Sir Caerffili ar 01443 820913
Cwrdd ym maes parcio Mynydd Rhydri
24/03/2007
Saturday
10:30am Guided Walk on Mynydd Rhydri, Castell y Fan and Chefn Onn. Guided walk with Menter Iaith Sir Caerffili and Cymdeithas Edward Llwyd. To book a place contact Menter Iaith Sir Caerffili on 01443 820913
Meet in the Rhydri Mountain Car Park

No comments: