Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

8.9.06

Welsh classes in Torfaen

Dosbarthiadau Cymraeg yn Nhorfaen / Welsh courses in Torfaen

Lleoliad

Venue

Safon Stage

Dydd

Day

Amser

Time

Ffôn

Phone

Blaenafon

Comm Ed Centre

1

Thurs

7-9pm

01495 792013

Cwmbrân

Power Station

1

Wed

1-3pm

01633 647647

Cwmbrân

Power Station

1

Wed

7-9pm

01633 647647

Fairwater

High School

WLPAN

1

Tues &

Thurs

7-9pm

01633 647647

Fairwater

High School

1

Tues

7-9pm

01633 647647

New Inn

Family Learning Cent

1

Tues

6.30-8.30pm

01495 763503

Pont-y-pŵl

Comm Ed Centre

WLPAN

1

Tues & Fri

9.30-11.30

1-3pm

01495 762266

Blaenafon

Comm Ed Centre

2

Thurs

7-9pm

01495 792013

Croesyceiliog

Comm Ed Centre

2

Wed

9.30-11.30am

01633 647700

Croesyceiliog

Comm Ed Centre

WLPAN 2

Tues & Thurs

7-9pm

01633 647700

Pont-y-pŵl

Comm Ed Centre

2

Tues

7-9pm

01495 762266

Croesyceiliog

Comm Ed Centre

3

Mon

7-9pm

01633 647700

New Inn

Family Learning Cent

3

Thurs

6.30-8.30pm

01495 763503

Pont-y-pŵl

Comm Ed Centre

3

Mon

1-3pm

01495 762266

New Inn

Family Learning Cent

4

Tues

6.30-8.30pm

01495 763503

Pont-y-pŵl

Comm Ed Centre

4

Wed

7-9pm

01495 762266

New Inn

Family Learning Cent

5

Tues

9.45-11.45am

01495 763503

WELSH

FOR

PARENTS

TORFAEN

Pont-y-pŵl

Welsh Nursery

2

Tues

1-3pm

01495 333711

Pont-y-pŵl

Welsh Nursery

3

Tues

1-3pm

01495 333711

Bryn Onnen

Welsh School

4

Mon

6-7.30pm

01495 352839

No comments: