Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

17.7.06

Gwrandewch ar y Gymraeg - Swnio'n Dda
Listen to Welsh - Sounds Good

Beth ydy Swnio’n Dda?
Traciau i wrando arnyn nhw a’u hymarfer yw y rhain. Maen nhw wedi cael eu paratoi er mwyn helpu pobl i ddweud enwau pobl, lleoedd neu ymadroddion syml yn Gymraeg.

What is Sounds Good?
These tracks have been prepared to help those who aren’t altogether comfortable to pronounce a person or place name or simple phrases correctly in Welsh. They are an opportunity to listen and practice.

swnio

No comments: