Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.6.06

TAFWYL, Caerdydd / Cardiff - 17-25/6/06

tafwyl

Tafwyl 2006 yw Gwyl Gymraeg cyntaf dinas Caerdydd. Mae'n swnio'n gawslyd ond mae yna rhywbeth i bawb. Dwi wedi cofrestru tîm Cochion Caerdydd ar gyfer y gystadleuaeth 5-yr-ochr.

Tafwyl 2006 is the city of Cardiff's first Welsh language festival. It sound's cheesy to say, but there really is something for everyone. I've entered a Cochion Caerdydd team for the 5-a-side tournament.

No comments: