Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

24.5.06

2 Daith Gerdded / Walks

27.5.06
Mynydd Caerffili. Cwrdd yn y maes parcio ar y top am 10:00am
Os am ddod, cysylltwch â Menter Caerffili
Caerffili Mountain. Meet in the car park on the top at 10:00am
If you want to come, contact Menter Caerffili


4.6.06
Pen y Fan. Taith gyda criw 2YQ. Gadael y Mochyn Du, Caerdydd am 11:00am (nid 9:30am). Cysylltwch â Iestyn ar 07876 068498 o flaen llaw am fwy a fanylion ac i gofrestru.
Pen y Fan. A trip with 2YQ. Leaving Mochyn Du, Cardiff at 11:00am (not 9:30am). Contact Iestyn on 07876 068498 in advance for more details and to register.

No comments: