Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

14.3.06

Cwrs Preswyl / Welsh Residential Course
Coleg Gwent: 25-26/3/06

Cwrs Preswyl Cymraeg / Welsh Residential Course
Yr Hill, Y Fenni / Abergavenny
25-26/3/06

Cwrs preswyl, cyfle i ddysgu a siarad Cymraeg am benwythnos. O £9, ar gyfer pop lefel. Am ragor o fanylion 01495 333710 neu welsh AT coleggwent.ac.uk

Residential Course, chance to learn and speak Welsh for a whole weekend. From £9, for every level. For more details 01495 333710 or welsh AT coleggwent.ac.uk

No comments: