Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

10.2.06

Diwrnod y Dysgwyr / Learners Day, Aberdâr: 25/2/06

BBC Cymru
Diwrnod y Dysgwyr - 25/02/06 - Canolfan Addysg Barhaol Aman.

Diwrnod llawn digwyddiadau i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel! Dewch 'da ni i siarad Cymraeg ac i weld Derek Brockway, Hywel Gwynfryn, Nia Roberts a Dafydd Du! Yn rhad ac am ddim! Lefel Blasu i lefel 5/6 gyfa tiwtoriaiad profiadol.

Cysylltwch â Leah i gadarnhau eich le ar 01685 877183 neu leahcoles AT menteriaith.org

Yn: Canolfan Addysg Barhaol Aman, Cwmaman

Dydd Sadwrn 25/02/2006 Am: 9.30am


BBC Cymru
Welsh Learners Day - 25/02/06 - Aman Continuing Education Centre.

A day full of activities for Welsh learners of all levels! Come over over to speak some Welsh and to see Derek Brockway, Hywel Gwynfryn, Nia Roberts and Dafydd Du. All for free! Taster level to level 5/6 with experienced tutors.

Contact Leah to secure a place on 01685 877183 or leahcoles AT menteriaith.org

In: Aman Continuing Education Centre, Cwmaman


Saturday 25/02/2006 at: 9.30am

Tudalen Aberdâr ar wefan Lleol i Mi (BBC)

, , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator

No comments: