Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

24.1.06

Diwrnod SANTES DWYNWEN Day 25.1.06

Cofiwch bod hwn yfory. Esgus i fod yn rhamantus!
Remember this is tomorrow. An excuse to be romantic!

Cardiau ar gael o / Cards available from:

CAERDYDD / CARDIFF
Caban, 169 Heol y Brenin/King's Road, Pontcanna, CF11 9DE 02920 342223 siop@cabancanna.com

Nice, 12-14 Arcêd Stryd Fawr, CF10 1BB
02920 645181 Nicespace. / tracy@nicespace.co.uk

Siop y Felin, 54-60 Heol Merthyr/Merthyr Road, Yr Eglwys Newydd/Whitchurch, CF14 1DJ
02920 692999

RHONDDA CYNON TÂF
Siop-y-Bont, Unedau 68-70 & 87-88, Y Farchnad/tHE mARKET, Pontypridd, CF37 2SP
01443 402584

MERTHYR TUDFUL
Siop y Ganolfan, Neuadd Soar, Pontmorlais, CF47 8UB
01685 373770 siopyganolfan@merthyrtudful.org


Be sydd ymlaen / What's on:

CAERDYDD
Tafarn y Cornwall, Grangetown: Noson o gerddoriaeth gyda Hefin (Mattoidz)

RHONDDA CYNON TÂF
Menter Iaith, CYD. Dathliad Dwynwen - 25/01/06 - 8pm, Twmpath a Disgo!! Tocynnau £2. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Rhian James neu Leah Coles ar 01685 877183
Menter Iaith, CYD. St. Dwynwen's Day Celebration - 25/01/06 - 8pm, Twmpath and Disco. Tickets £2. For more information please contact Rhian James or Leah Coles on 01685 877183.
@ Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref Leisure Centre


Rhyseitiau Dudley / Dudley's recipes

No comments: