Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

1.9.05

Siop Siarad RAF Sain Tathan

Cwrddais a gwr ar faes Eisteddfod yr Urdd ym mae Caerdydd eleni oedd yn dysgu Cymraeg. Roedd e'n dod o Lundain yn wreiddiol a'i wraig/bartner yn dod o Rydychen, a hithau hefyd yn dysgu Cymraeg. Dywedodd wrthyai ei fod wedi darganfod bod yn rhy hanner dwsin o'i gyd-weithwyr ar Safle'r Awyrlu Sain Tathan yn dysgu Cymraeg hefyd a dyma fo'n awgrymu eu bod yn cwrdd yn ystod amser cinio un diwrnod yr wythnos o dan yr enw 'Siop Siarad' i ymarfer eu Cymraeg ymysg eu gilydd. Da iawn chi.

I met a gentleman on at the Urdd Eisteddfod at Cardiff Bay who is learning Welsh. He 's from London originally and his wife/partner is from Oxford and is also learning Welsh. He told me that he found out about half a dozen of his fellow workers at RAF St Athan were also learning Welsh and now they meet up during their lunch break once a week under the name of 'Siop Siarad' to practice Welsh among themselves. Nice one.

Tagiau Technorati: , , , ,

No comments: