Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.9.05

Cyn-Ddysgwraig De Ddwyrain

Mae erthyg yn y Western Mail heddiw am Americanes o'r enw Diana Manzanilla sydd wedi dysgu Cymraeg dros y wê ac yn yng Nghanolfan Dysgu Gymraeg Prifysgol Caerdydd, a sydd nawr am ddysgu'r Gymraeg i eraill yn California.
Cwrddais a Diana yn 2002 pan fynychais gwrs Eidaleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Roeddwn wedi synnu bod rhywun oedd yn dal i ddysgu Cymraeg mor ddewr i ddysgu iaith arall trwy'r Gymraeg. Pob lwc Diana gyda'r dysgu.

There's an article in the Western Mail today about an American lady called Diana Manzanilla who's learnt Welsh through the internet and at Cardiff University's Welsh Language Teaching Centre, who is now going to be teaching Welsh to others in her native California.
I met Diana back in 2002 when I attended an Italian course through the medium of Welsh. I was surpised that someone who was still learning Welsh was so brave as to learn another language through the medium of Welsh. Good luck Diana with the teaching.

No comments: