Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

29.6.05

Welsh Taster Day, Bedwas 2/7/05

Efallai wyddoch chi am rhywun sydd yn ystyried dysgu'r iaith ond ddim yn gwybod ble i ddechrau - beth am gwrs blasu yn Nghanolfan Addysg Bedwas ar ddydd Sadwrn y 2/7/02 o 10:00yb tan 1:00yp?

Dim ond £3, rhaid cofrestru o flaen llaw ar 02920 852537

Maybe you or a friend have considered learning Welsh but not sure where to start - what about a taster course at Bedwas Education Centre on Saturday the 2/7/05 from 10:00am untill 1:00pm?

Only £3, must register beforehand on 02920 852537

No comments: