Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

9.5.05

Cwisiau Tafarn Caerdydd yn Mis Mai


4 comments:

Anonymous said...

Rhaid i mi fynd y tro yma!
Efrog

Rhys Wynne said...

Pa un? Cwis y Mochyn Du? Sgwn i os yw'r cwestiynnau'n nodd?

Anonymous said...

Nodd - sap? beth yw'r ystyr, tup? Cwis y Mochyn Du, dw i wedi bod i'r llal sawl waith, ond tro yma fy tim yn encilio fi am y peldroed.
Efrog

Rhys Wynne said...

Sgwn i = I wonder

wps 'anodd' nid 'nodd' = difficult