Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

23.2.05

Colin a Cumberland


Cyfres cartwn a gwefan am Colin a Cumberland gan y BBC i geisio annog mwy o fobl i ddysgu Cymraeg mewn ffordd hwyliog. Mae'n edrych yn dda, gobeithio bydd yn llwyddiannus.

Cartoon series and website about Colin and Cumberland by the BBC to try and encourage more people to learn Welsh in a fun way. It looks good, and I hope it's a success.

Stori yn y Western Mail

No comments: