Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

5.1.05

Ysgolion Undydd GWENT Welsh Day Schools

15/1/05
Canolfan Hamdden TRECELYN
NEWBRIDGE Leisure Centre
dyddiad cau/closing date 10/1/05

29/1/05
Canolfan Hamdden CAS-GWENT
CHEPSTOW Leisure Centre
dyddiad cau/closing date 24/1/05

Pob lefel / All levels
£12 (£7 gostyngiad/reduction) y diwrnod/per day

Ffurflen gais gan / Application form from 01495 333710

No comments: