Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

4.11.04

Clwb Cerdded CYD Caerdydd a’r Fro

Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg tra’n ymarfer eich corff!
Cyswllt / Contact:
Siân Ifan 02920 229517
Padi Phillips 02920 312293

Sul 14 Tachwedd
MYNYDD CAERFFILI
Cwrdd tu fas i dafarn Y Mochyn Du am 10:30yb
Taith 2 awr cymhedrol hawdd
Angen esgidiau cryf a chôt law
*Cofrestru erbyn Llun 8fed o Dachwedd

Sul 21 Tachwedd
ARDAL RHYDRI (Ger Caerffili)
Cwrdd tu fas i dafarn Y Mochyn Du am 10:30yb
Taith 2 awr cymhedrol hawdd
Angen esgidiau cryf a chôt law
*Cofrestru erbyn Llun 15fed o Dachwedd

Sul 28 Tachwedd
SAIN DYNWYD i NASH POINT
Cwrdd tu fas i dafarn Y Mochyn Du am 10:30yb
Taith 2 awr hamddenol
Angen esgidiau synhwyrol a chôt law
*Cofrestru erbyn Llun 22ain o Dachwedd

Sul 5 Rhagfyr
MURIAU’R DREF, CAERDYDD
Cwrdd ger Porth y Castell
Taith 1 awr a hanner hamddenol
Angen esgidiau cryf a chôt law
*Cofrestru erbyn Llun 29ain o Dachwedd

* DALIER SYLW / NOTICE
Rhaid i bob un sydd eisiua mynychu ein teithiau cerdded gofrestru ymlaen llaw am resymau yswiriant. Bydd dyddiad cau am gofrestru ar ddiweddd manylion pob taith.
Everyone who wishes to take part in one of our walks must register before hand for insurance reasons. There is a closing date for registrations at the bottom of the details for every walk.

1 comment:

Geraint Criddle said...

Swnio'n gret - wyt ti'n bwriadu mynd?

Rhaid ceisio peidio ag yfed gormod yn noson lansio Brechdan Tywod a PHEIDIO A MYND I CLWB WEDI 'NY!