Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

15.11.04

Bore a Noson sgwrsio dydd Gwener hwn (19.11.04)

Ar fore Gwener y 19ain o Dachwedd bydd BORE COFFI yn siop Ikea, Caerdydd. Bydd yn cymeryd lle yn y caffi ar yr 2ail lawr am 10:30. Ffoniwch 01443 226386 am fwy o wybodaeth.
On Friday morning the 19th of November there will be a BORE COFFI at Ikea, Cardiff. It will be held in the cafe on the 2nd floor at 10:30. Phone 01443 226386 for more details.

Ar yr un diwrnod, ond yn yr hwyr bydd noson sgwrsio yn Llyfrgell Rhadyr, Caerdydd am 7:15.
On the same day but in the evening, there will be a noson sgwrsio at Radyr Library, Cardiff at 7:15

No comments: