Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

27.9.04

Gwyl Gymraeg newydd Abertawe / New Welsh Festival in Swansea

Am y tro cyntaf eleni bydd gwyl Tyrfe Tawe yn cymeryd lle yn Abertawe. Bydd yn cael ei gynnal rhwng y 14eg a'r 17eg o Hydref mewn sawl lleoliad ar draws y ddinas. Agori'r yr wyl gyda Ymryson y Beirdd Gwallgof ar y nos Iau, ac yna bydd nifer o artistiaid gwahanol yn perfformio dros y tridiau canlynol.
Swnio fel tipyn o hwyl, gobeithio bydd yn llwyddiannus.

The first Tyrfe Tawe festival will take place in Swansea this year. It will be held between the 14th and 17th of October in many locations across the city. It kick's off with a Crazy Bards Challenge on the Thursday night, and the there will be numerous different artists performing over the following three days.
Sound like it will be a lot of fun, hope it will be a success.

No comments: