Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

7.9.04

Cyrsiau / Courses

Consortiwm Gwent - Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Mynwy (Monmouth) a Chasnewydd (Newport)
Enw cyswllt / Contact name: Geraint Wilson Price

Consortiwm Morgannwg - Rhondda Cynon Taf a Merthyr
Enw cyswllt / Contact name: Colin Williams

Consortiwm Caerdydd - Caerdydd (Cardiff)
Enw cyswllt / Contact name: Helen Prosser

* Dim ond rhai o'r canolfannau dysgu dwi wedi dod o hyd i ddolenni atynt, mae nifer o rai eraill sydd heb wefannau. Cofiwch bod Prifysgolion a Cholegau, Awdurdodau Lleol a mudiadu lleol yn trefnu cysriau, felly erdychwch o gwmpas am un sydd orau i chi.
* I have only found a link to some of the learning centres that hold Welsh classes, there are many more that don't have websites. Remember that Universities and Colleges, Local Authorities and local organisations will arrange courses, so look around for one that best suits you.

No comments: