Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

6.9.04

Croeso

Fy enw i yw Rhys a dyma nodyn byr am nawr i egluro pwrpas y blog hwn. Byddaf yn rhestru digwyddiadau ar draws de ddwyrain Cymru ble mae cyfle i ddysgwyr gwrdd รข'i gilydd a siaradwyr rhugl er mwyn cymdeithasu a defnyddio/ymarfer/gwella eu Cymraeg. Byddaf hefyd yn nodi dolenni (links) defnyddiol a diddorol. Yn yr hir dymor gobeithiaf y bydd sawl person yn galu cyfrannu at y blog, ond yn y cyfamser rwyf yn gobeithio y gwnewch chi gyd 'Ychwanegu Sylw' i negeseuon sydd o ddiddordeb i chi. Bydd eich adborth (feedback) yn hanfodol (essential).

My name is Rhys and here's a short message to explain the purpose of this blog. I'll be listing events across south east Wales where there will be an opportunity for learners to meet with other learners and fluent speakers to use/practice/imporve their Welsh. I will also be adding usefull and interesting links. In the long term I hope that many people will be able to contribute towards the blog, but in the meantime, I hope you will all 'Add a Comment' to any message you find interesting. Your feedback will be essential.

2 comments:

Ben Bore said...

Mond yn gweld os yw'n bosib postio ar y blog. Croeswch eich bysaidd!

Nic Dafis said...

Am syniad da! ;-)

Dw i'n meddwl falle wna i symud y blog ar dysgu.com i Blogger ar gyfer y tymor newydd, a chael tipyn bach o help gyda fe.