Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

17.3.10

Tocynnau am ddim i Faes yr Eisteddfod, dydd Sul 1 Awst 2010
Free tickets to the Eisteddfod Maes on 1 August 2010

Cynllun mynediad am ddim
Ffurflen gais am docynnau am ddim i Faes yr Eisteddfod, dydd Sul 1 Awst

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am docyn rhad ac am ddim i Faes yr Eisteddfod Genedlaethol, ddydd Sul 1 Awst. Bydd tocyn yn cael ei anfon atoch drwy’r post yn ystod yr wythnosau nesaf os ydych yn llwyddiannus.

Hoffai Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddiolch i Lywodraeth Cynulliad Cymru am ariannu’r cynllun mynediad am ddim. Rhaid cwblhau pob rhan o’r ffurflen.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld yn Y Gweithfeydd, Glyn Ebwy ar 1 Awst!

Free entry scheme
Application form for free tickets to the Eisteddfod Maes on 1 August 2010

Complete this form to apply for a free ticket to the National Eisteddfod Maes on Sunday 1 August. Tickets will be sent through the post during the next few weeks.

Applications from Blaenau Gwent and the Heads of the Valleys will be prioritised until 1 May when applications from all over Wales will be processed.

The National Eisteddfod would like to thank the Welsh Assembly Government for funding the free entry scheme.

We look forward to seeing you at The Works on 1 August!

Noson Cwis a Bingo, Glyn Ebwy 26.3.10

Nos Wener 26ain o Fawrth am 7pm
Friday evening 26th of March at 7pm

yng Nghlwb Rygbi Glyn Ebwy
at Ebbw Vale Rugby Club


Suitable for Welsh speakers of all levels

Mwy o wybodaeth / more info