Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

15.8.09

Twmpath, Caerdydd 20.8.09

Dyma neges gan Gwenllian Willis o Brifysgol Caerdydd.
TWMPATH DAWNS - NOS IAU 20 AWST 2009
Dewch i fwynhau noson llawn hwyl a dawnsio ac i ymarfer eich Cymraeg am ddim! Croeso mawr i ddysgwyr o bob lefel! Rhowch wybod os hoffech chi ddod erbyn dydd Llun 17 Awst 2009. Os dych chi'n adnabod unrhywun fyddai'n hoffi dod pasiwch y poster dw i wedi atodi ymlaen atyn nhw.
7.30 yh
CF10, Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

FOLK DANCE - THURSDAY 20 AUGUST 2009
Come and enjoy a night full of fun and dancing and to practice your Welsh all for free! Learners of all levels are very welcome! Let me know if you would like to come by Monday 17 August 2009. If you know of anyone who might be interesting in coming along please pass on the poster I have attached to this e-mail.
7.30 pm
CF10, Students Union, Cardiff University