Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

25.4.07

Brigyn a'r Pilgrims: Caerffili 27.4.07

Dwi di trefnu'r gig canlynol
I've organised the following gig

Brigyn
Pilgrims
yn y Goodrich Hotel, Caerffili
27.4.07
8:00pm
£4

Brigyn2

24.4.07

Dads Cymraeg, Merthyr Tudful 29.4.07

DADS CYMRAEG - cyfle i chi tadau ymarfer eich Gymraeg tra bo'r plant yn chwarae.
10:00 - 12:00
29.4.07
SHINE, Heol Goatmill, Merthyr Tudful

£1 bant o mynediad i SHINE

Pam ydych chi eisiau dysgu Cymraeg?
Whats your motivation to learn Welsh?

Dyma rhai o atebion myfyrwyr Canolfan Caerdydd a'r Fro. Beth sydd wedi eich ysgogi chi?

Here's the response of some students from the Cardiff and Vale of Glamorgan Welsh for Adults Centre. What's your motivation?The first 3 people mention work, then others mention family (one to speak Welsh with his sister, the other with her son who's attending Welsh medium school), and the last two or three want to lern Welsh to be able to watch rugby on S4C, and one is planning to move o Aberystwyth.