Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

30.8.05

Gwefan newydd CYD New Website

Dwi newydd gofio bod CYD wedi ail lawnsio eu gwefan yn ystod yr Eisteddfod. Dyma fe.

I'v just remembered that CYD have re-launched their website during the Eisteddfod. Here it is.

Tagiau Technorati: , ,

22.8.05

Learn Welsh in the Pub

Fel oeddwn yn cerdded heibio tafarn y Clive Arms, yn ardal Treganna Caerdydd, gwelais boster yn y ffenest yn dweud:
As I walked past the Clive Arms pub in the Canton area of Caerdiff, I saw a poster in the window advertising:
Welsh Classes at the Clive
Tutor: Iona James

Starting 9th of August
and then every Tuesday
from 8:30pm untill 9:30pm

Efallai eich bod yn nabod rhywun sydd eisiau dysgu Cymraeg , ond sy'n rhy swil i gofrestru ar gwrs neu sydd ddim am ymrwymo i gwrs coleg. Gall hwn fod o ddiddordeb iddynt gan ei fod yn llai ffurfiol ac mae cyfle i gael peint yr un pryd.
Maybe yourself or someone you know have been thinking of learning Welsh but are either too shy to register on a course or don't want to commit to a college course. This could be ideal as it's less formal (althought all adult courses are quite informal) and you can have a pint at the same time. Although it's started two weeks ago, I'm sure you can just turn up.

Tagiau Technorati: , , , , , , , ,

Cysriau Morgannwg Ganol/ Courses in Mid Glamorgan

Rhestr Cyrsiau Cymraeg i Oedolion 2005/2006 yn siroedd Rhondda Cynon Taf, Pen y Bont ar Ogwr a Merthyr Tudful.
List of Welsh for Adults courses for 2005/2006 in Rhondda Cynon Taf, Bridgend and Merthyr Tydfil counties.


Tagiau Technorati: , , , , , , , , ,

19.8.05

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

Dwi wedi derbyn y wybodaeth canlynol gan Robert Hughes, Beddllwynog

Cymdeithas Gymraeg Beddllwynog

YN EISIAU - Aelodau Newydd

Fyddai siarad yn rheolaidd yn heb i'ch Cymraeg chi?

Oes angen cyfleoedd i siarad Cymraeg arnoch?

Hoffech chi gymdeithasu'n lleol drwy gyfrwng y Gymraeg?

YMUNWCH!!

Am ragor o ffanylion ffoniwch Rob Hughes
01443 710653
neu e-bostiwch: crynwyr[AT]aol[DOT]com

CROESO CYNNES I BAWB

Yn Agor yn ystod mis Awst


Adnodd Cymraeg yn y pentre
Yn cynnwys lyfrgell bach yn rhad ac ddim i aelodau.


Mae Roebert yn frwd iawn dros y Gymraeg fel y gwelwch o'r ffaith iddo gyrraedd rownd derfynnol dysgwr y flwyddyn eleni. Yn ogystal a'i waith dydd i ddydd fel Athro Cymraeg a thiwtor Cymraeg i Oedolion yn ei amser sbâr mae hefyd yn trefnu nosweithiau cymdeithasol yn Meddllwynog ac mae wedi sicirhau bod llyfrau Cymraeg ar gael i'w benthyg o ganolfan gymunedol y pentref. Mae ei ol o ar wefan y clwb pêl-dored lleol sef CPD Bedllwynog hefyd dwi'n meddwl. Yr unig glwb yn y de ddwyrain sydd wedi newid eu henw i'r ffurf Cymraeg hyd y gwyddwn i.

11.8.05

ITV - 11/8/05: Welsh Learner of the Year 2005

Welsh Learner of the Yaer 2005

Ar ITV heno (11/8/05) am 11:30pm
On ITV tonight (11/8/05) at 11:30pm

Presented by Arfon Haines Davies, WELSH LEARNER OF THE YEAR is a testament to the achievements of the four finalists as well as to those learning the language throughout Wales.

WELSH LEARNER OF THE YEAR is an ITV Wales production. It is produced by Rowena Griffin and presented by Arfon Haines Davies.

This programme is subtitled. Teletext page 888.

Tagiau Technorati:
,

10.8.05

Lleisiau


Tra'n edrych ar ran newydd o wefan BBC Cymru o'r enw Lleisiau ble cewch ddarllen am wahanol dafodieithau Cymru a hanes profiadau unigiolion, dyma fi'n gweld gwynebau cyfarwydd o ardal Casnewydd ac ychydig am y Wenhwyseg

Mae hefyd Labordy Iaith o fewn wefan Lleisiau.
Map Geiriau Cymraeg: Gallwch gyfrannu geiriau tafodiaethol.
World Map (Saesneg yn unig): Cymeryd rhan mewn arolwg o broffil ieithyddol y DG