Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

23.2.05

5 Drama Fer/Short Plays, 25.2.05 - Caerdydd

5 drama fer gan ysgrifennwyr ifanc newydd yn y Chapter ar y 25.2.05. Bydd y dangosiad hwn yn addas ar gyfer dysgwyr (gyda is-deitlau Saesneg - er bydd dim eu heisiau nhw ganddoch dwi'n siwr!)

5 short plays by young new writers at Chapter on the 25.2.05. This showing will be suitable for welsh learners (with English subtitles - not that you'll neeed them I'm sure!)

Manylion/Details

Stwff sydd ymlaen (mae llawer)

27/2/05: Cwis


28/2/05: Drama

Frongoch yn Chapter, Caerdydd

1/3/05:
Gig

a
Cawl a Chân


2/3/05: Cwis


3/3/05: Cinio Gwyl Dewi Menter Caerffili
Swper Gwyl Dewi y Fenter yng Ngwesty Maes Manor, Y Coed Duon. Tocynnau £16 ac yn cynnwys Twmpath, a bydd cerddoriaeth gan Allan yn y Fan Bydd raffl ar y diwedd noson gyda'r cyfle i ennill pêl rygbi wedi ei arwyddo gan Jonathan Davies a gweddill criw y rhaglen 'Jonathan'.

4/3/05: Cwrw a Chân

Colin a Cumberland


Cyfres cartwn a gwefan am Colin a Cumberland gan y BBC i geisio annog mwy o fobl i ddysgu Cymraeg mewn ffordd hwyliog. Mae'n edrych yn dda, gobeithio bydd yn llwyddiannus.

Cartoon series and website about Colin and Cumberland by the BBC to try and encourage more people to learn Welsh in a fun way. It looks good, and I hope it's a success.

Stori yn y Western Mail

8.2.05

Cwis y 'Goat' 16/2/05Er bod y cwis ar yr ail nos Fercher o bob mis fel arfer, mae ar y 16eg mis hwn oherwydd y pel-droed, a mis nesaf bydd ar yr 2ail o fis mawrth i gyf fynd a dydd Gwyl Dewi.

7.2.05

Cyrsiau Adolygu / Revision Courses

Mawrth16eg / March16th- MYNEDIAD
Mai 4ydd / May 4th - SYLFAEN
6 – 9 o’r gloch/pm - Yr Hill, Y Fenni

3 hours of revision for the Mynediad (Entry) exam on Wednesday March 16th

3 hours revision for the Sylfaen (Foundation) exam on Wednesday May 4th

taught by expert Coleg Gwent tutors!

For more details and / or a chat about the course, have a word with Siân on
01495 333710 / 333783

Ysgolion Undydd GWENT Day School's

12/2/05
Canolfan Bedwas
Bedwas Centre
dyddiad cau/closing date 7/2/05

5/3/05
Canolfan Hamdden Heolddu, BARGOD
Heolddu Leisure Centre, BARGOED
dyddiad cau/closing date 28/2/05

Pob lefel / All levels
£12 (£7 gostyngiad/reduction) y diwrnod/per day
y cynnwys: Coffi, te, cinio, 5 awr o wersi, siop lyfrau a crèche
includes: Coffee, tea, lunch, 5 hours of lessons, book shop and crèche

Ffurflen gais gan / Application form from 01495 333710