Dewisiwch weithgaredd neu leoliad / Choose activity or location

20.1.05

Noson Pictiwrs yn y Pyb

Er nad yw Rhys yma, rhoddodd e aelodaeth i'r blog i fi gael postio poster noson Pictiwrs. Felly dyma fe:Croeso cynnes i bawb - dim ond punt ar y drws!

7.1.05

DIGWYDDIADAU Menter Iaith Caerffili EVENTS

Dwi'n rhestru rhain yn frysiog gan mai hwn fydd y peth diwethaf i mi bostio am rai wythnosau:

Ionawr 25ain
Noson Joio (cerddoriaeth, barddoniaeth a hiwmor) gyda Dafydd Hywel, Sue Rodderick a Ray Gravel. Yn sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon (01495 227206). Noson i ddechrau am 8pm, tocynnau £5

Chwefror 3ydd a Mawrth 16eg
Cyfle i fod yn rhan o gynulleidfa y rhaglen 'Jonathan' yn y Ffatri Bop ym Mhorth. Bydd bysiau AM DDIM yn gadael Rhisga, Y Coed Duon, Caerffili, Ystrad Mynach a Bargod (nid yn y trefn yna). Gadewch i Fenter Iaith Sir Caerffili wybod erbyn y 21/1/05 os ydych eisiau lle yn y gynulleidfa/ar y bws.
A chance to be part of the audience on the Jonathan show in the Pop Factory, Porth. FREE BUSES will be leaving Rhisga, Y Coed Duon, , Caerffili, Ystrad Mynach and Bargod (not in that order). Let Menter Iaith Sir Caerffili know by 21/1/05 if you want a place in the audience/onthe bus.

Mawrth 3ydd
Swper Gwyl Dewi y Fenter yng Ngwesty Maes Manor, Y Coed Duon. Tocynnau £16 ac yn cynnwys Twmpath, a bydd cerddoriaeth gan Allan yn y Fan

6.1.05

Pantomeim Cymraeg


Bydd y Pantomeim Breuddwyd Branwen yn ymweld รข:

Ionawr
10- 11: Neuadd y Gweithwyr, Coed Duon,10.00, 1.00.
15 (7.30), 17 - 21: Theatr y Muni, Pontypridd. 10:00, 1.00.

Dathlu'r Hen Galan, Caerdydd

Dewch i weld y Fari Lwyd yn nhafarn Y Mochyn Du

5.1.05

Sadwrn Siarad

Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi trefnu 2 Sadwrn Siarad
22/1/05 - 10:00 Canolfan Siloh, Ystrad Mynach
19/2/05 - 10:00 Neuadd y Gweithwyr, Bedwas

Menter Iaith Sir Caerffili have arranged 2 Saturday Chat's
22/1/05 - 10:00 Siloh Centre, Ystrad Mynach
19/2/05 - 10:00 Workmen's Hall, BedwasYsgolion Undydd GWENT Welsh Day Schools

15/1/05
Canolfan Hamdden TRECELYN
NEWBRIDGE Leisure Centre
dyddiad cau/closing date 10/1/05

29/1/05
Canolfan Hamdden CAS-GWENT
CHEPSTOW Leisure Centre
dyddiad cau/closing date 24/1/05

Pob lefel / All levels
£12 (£7 gostyngiad/reduction) y diwrnod/per day

Ffurflen gais gan / Application form from 01495 333710

Eisteddfod Dysgwyr 2005

Canolfan Gymuned Pont-y-pwl Community Centre,
Heol Trosnant, Pont-y-pwl

Nos Wener / Friday evening
Mawrth 4 March 2005
6.45pm


Rhestr testynau a dyddiadau cau i'w cael yma
Competition list and closing dates available here

4.1.05

Cwis Dafarn, Caerdydd - 12.1.05

Bydda i yn methu'r cwis mis hwn ond ceisiwch fynd draw, mae llawer o hwyl i'w gael yno yn y nosweithiau cwis..